Lâm Đồng: Đổ đất chặn dòng chảy, "bức tử" công trình cầu Đạ K'Nàng

Lâm Đồng: Đổ đất chặn dòng chảy, "bức tử" công trình cầu Đạ K'Nàng

Công trình cầu Đạ K'Nàng (huyện Đam Rông, tỉnh Lâm Đồng) đang bị uy hiếp bởi hành vì đổ đất san lấp mặt bằng, chặn dòng chảy.

Pháp luật giao thông