Doanh nghiệp vận tải được giảm 1.200 tỷ đồng phí sử dụng đường bộ

Tác giả: Huy Lộc

saosaosaosaosao
Giao thông 24h 04/07/2022 15:52

Tổng số phí đường bộ mà các doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh vận tải được giảm do dịch Covid-19 khoảng 1.200 tỷ đồng.

 

Xe ô tô kinh doanh vận tải khách, hàng hóa được giảm phí sử dụng đường bộ trong thời gian từ tháng 8/2020 đến hết tháng 6/2022, vào khoảng 1.200 tỷ đồng.

Xe ô tô kinh doanh vận tải khách, hàng hóa được giảm phí sử dụng đường bộ trong thời gian từ tháng 8/2020 đến hết tháng 6/2022, vào khoảng 1.200 tỷ đồng.

Cục Đăng kiểm VN cho biết, hết ngày 30/6/2022 là kết thúc thời điểm giảm phí sử dụng đường bộ cho xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách và hàng hóa. Từ 1/7/2022, loại phương tiện trên nộp phí sử dụng đường bộ theo đúng mức biểu phí hiện hành áp dụng cho từng loại xe.

Trước đó, nhằm hỗ trợ doanh nghiệp do ảnh hưởng của dịch Covid-19, theo hướng dẫn của Bộ Tài chính, xe ô tô kinh doanh vận tải của doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh vận tải được giảm 30% phí đường bộ đối với xe vận tải khách và giảm 10% đối với xe tải. Thời gian giảm phí áp dụng từ tháng 8/2020 đến hết 30/6/2022.

“Giữa năm 2022, tại thời điểm Cục Đăng kiểm VN đề xuất phương giảm phí sử dụng đường bộ, số phương tiện kinh doanh vận tải trên toàn quốc là hơn 805.300 xe. Tổng số phí sử dụng đường bộ giảm cho doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh vận tải từ tháng 8/2020 đến hết 30/6/2022 dự kiến khoảng 1.200 tỷ đồng. Điều này thiết thực góp phần hỗ trợ doanh nghiệp vận tải bằng xe ô tô vượt qua khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19”, theo Cục Đăng kiểm VN.

Bên cạnh giảm phí đường bộ, trong thời gian từ 1/1-30/6/2022, xe ô tô kinh doanh vận tải nói riêng và các loại xe ô tô nói chung, khi kiểm định tại các trung tâm đăng kiểm được giảm 50% lệ phí cấp giấy chứng nhận kiểm định.

Cụ thể, xe ô tô tải được giảm từ 50.000 đồng xuống còn 25.000 đồng/giấy, xe ô tô con dưới 10 chỗ ngồi giảm từ 100.000 đồng xuống còn 50.000 đồng/giấy.  Cục Đăng kiểm VN ước tính, tổng số tiền lệ phí cấp giấy chứng nhận kiểm định giảm cho các phương tiện trong thời gian này khoảng 85 tỷ đồng.

Được biết, trên cơ sở đề xuất của Cục Đăng kiểm VN và Bộ GTVT, ngày 16/6/2022 Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 36/2022 (sửa đổi, bổ sung Thông tư số 199/2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý lệ phí cấp giấy chứng nhận bảo đảm chất lượng, an toàn kỹ thuật đối với máy móc, thiết bị, phương tiện giao thông vận tải có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn) về việc giảm lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng kiểm xe ô tô.

Theo đó, từ ngày 1/8/2022, mức thu lệ phí cấp giấy chứng nhận đối với xe ô tô sẽ giảm từ 50.000 đồng/giấy xuống còn 40.000 đồng/giấy; lệ phí đối với xe ô tô dưới 10 chỗ ngồi giảm từ 100.000 đồng/giấy xuống còn 90.000 đồng/giấy.

Ý kiến của bạn

Bình luận