Kinh doanh sân bay: Hoạt động có doanh thu lớn

Kinh doanh sân bay: Hoạt động có doanh thu lớn

Nhiều sân bay trên thế giới, đặc biệt những sân bay có lưu lượng hành khách lớn, có mức đạt lợi nhuận rất cao. Hơn một nửa doanh thu sân bay đến từ phí hành khách nằm trong giá vé thương mại của hành khách, trong khi 40% còn lại được tạo ra bởi các hoạt động phi hàng không tại sân bay.

Doanh nghiệp