Sa Pa thức giấc

Sa Pa thức giấc

Chính quyền Sa Pa từng phải trải nệm ra trường học để đón khách du lịch vì không đủ cơ sở lưu trú. Mọi chuyện đã thay đổi trong 5 năm qua.

Thị trường