Công đoàn Bệnh viện GTVT tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2023 - 2028

Công đoàn Bệnh viện GTVT tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2023 - 2028

Công đoàn Bệnh viện GTVT vừa tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2023 - 2028 và bầu ra Ban chấp hành gồm 11 ủy viên.

Xã hội