Đại học Thủy lợi sẽ xét tuyển thẳng 5 đối tượng

Đại học Thủy lợi sẽ xét tuyển thẳng 5 đối tượng

Trường Đại học Thủy Lợi vừa chính thức công bố phương án tuyển sinh Đại học chính quy 2019.