Đồng chí Nguyễn Văn Thể được Quốc hội phê chuẩn làm Bộ trưởng Bộ GTVT

Đồng chí Nguyễn Văn Thể được Quốc hội phê chuẩn làm Bộ trưởng Bộ GTVT

Chiều 28/7, Quốc hội họp phiên toàn thể tại Hội trường, thông qua Nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm Phó Thủ tướng Chính phủ (479/479 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành) và Nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm Bộ trưởng, thành viên khác của Chính phủ (476/476 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành).

Chính trị