Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc được giới thiệu bầu giữ chức Chủ tịch nước

Tác giả: Theo báo Nhân dân

saosaosaosaosao
Chính trị 25/07/2021 08:23

Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII, Chủ tịch nước nhiệm kỳ 2016-2021 (từ tháng 4/2021), đại biểu Quốc hội khóa XV, được tiếp tục giới thiệu để Quốc hội bầu giữ chức vụ Chủ tịch nước nhiệm kỳ 2021-2026.

 

Nguyen_Xuan_Phuc-1627131818581.
Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII, Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam nhiệm kỳ 2016-2021, đại biểu Quốc hội khóa XV.

Chiều 24/7, Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình danh sách đề cử để Quốc hội bầu Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2021-2026.

Theo đó, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2016-2021 (từ tháng 4/2021), đại biểu Quốc hội khóa XV, tiếp tục được giới thiệu giữ chức Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2021-2026

Cũng trong chiều 24/7, các đại biểu Quốc hội thảo luận ở Đoàn về dự kiến nhân sự bầu Chủ tịch nước.

Theo chương trình kỳ họp đã được điều chỉnh, vào sáng thứ hai, ngày 26/7, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ báo cáo kết quả thảo luận tại Đoàn và giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội về dự kiến nhân sự để bầu Chủ tịch nước.

Sau đó, Quốc hội tiến hành thảo luận, biểu quyết thông qua danh sách để bầu Chủ tịch nước bằng hệ thống biểu quyết điện tử và tiến hành bầu Chủ tịch nước bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Sau khi Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu, Quốc hội tiếp tục thảo luận, biểu quyết thông qua Nghị quyết bầu Chủ tịch nước bằng hệ thống biểu quyết điện tử.

Theo Hiến pháp năm 2013, ngay sau khi được Quốc hội bầu, Chủ tịch nước sẽ tuyên thệ nhậm chức trước Quốc hội.

Ý kiến của bạn

Bình luận