VinFast đóng cửa văn phòng tại Australia

VinFast đóng cửa văn phòng tại Australia

Nhân viên tại trung tâm thiết kế - kỹ thuật ở Melbourne (Australia) sẽ đến Việt Nam làm việc sau khi của VinFast đóng cửa văn phòng nơi đây.

Văn hóa