Dự án cao tốc Khánh Hòa – Buôn Ma Thuột chính thức được phê duyệt

Tác giả: Quốc Nhựt

saosaosaosaosao
Đường bộ 20/03/2023 08:06

Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Tấn Tuân vừa ký quyết định phê duyệt Dự án cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột (thành phần 1)

Khánh Hòa phê duyệt dự án thành phần 1, cao tốc Khánh Hòa – Buôn Ma Thuột - Ảnh 1.

Dự án thành phần 1, cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột có tổng chiều dài tuyến khoảng 31,5km.

Dự án thành phần 1, cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột có giá trị tổng mức đầu tư hơn 5.330 tỷ đồng, trong đó: Chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư hơn 606,6 tỷ đồng; chi phí xây dựng, thiết bị hơn 3.910 tỷ đồng; chi phí quản lý dự án, tư vấn và chi phí kkhác hơn 251,9 tỷ đồng; chi phí dự phòng hơn 479 tỷ đồng.

Diểm đầu dự án tại nút giao giữa QL26B và QL1 (thuộc khu vực cảng Nam Phong, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa); điểm cuối thuộc địa phận xã Ninh Tây, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa và khớp nối điểm đầu Dự án thành phần 2.

Tổng chiều dài tuyến khoảng 31,5km. Mặt cắt ngang dự án, giai đoạn phân kỳ quy mô 4 làn xe, bề rộng nền đường 17m; các đoạn nền đường đào sâu, đắp cao tùy theo địa hình, địa chất từng đoạn thiết kế mặt cắt ngang theo giai đoạn hoàn chỉnh (quy mô 4 làn xe hoàn chỉnh), bề rộng nền đường 24,75m. Riêng 8,5km đầu tuyến thiết kế giai đoạn hoàn chỉnh 24,75m.

Dự án đầu tư xây dựng 3 nút giao liên thông và liên thông khác mức đảm bảo các nhánh kết nối phù hợp với quy mô giai đoạn hoàn chỉnh; trên tuyến có 2 cầu vượt trực thông và 15 hầm chui trên tuyến và 21 cầu.

Dự án sẽ cơ bản hoàn thành vào năm 2026 và đưa vào khai thác năm 2027.