Sẽ điều chỉnh tổng mức đầu tư 3 dự án thành phần cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột

Tác giả: Vũ Thành Vũ

saosaosaosaosao
Đường bộ 03/03/2023 10:47

Bộ GTVT đang làm việc với 2 tỉnh Khánh Hòa và Đắk Lắk để cân đối, điều chỉnh tổng mức đầu tư của cả 3 dự án thành phần nhằm đảm bảo tổng mức đầu tư của cả 3 dự án thành phần không làm vượt sơ bộ tổng mức đầu tư đã được phê duyệt.

Cần sớm tháo gỡ vướng mắc của dự án cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột - Ảnh 1.

Phối cảnh Dự án đường bộ cao tốc Khánh Hòa – Buôn Ma Thuột (giai đoạn 1)

Rà soát tổng mức đầu tư

Thông tin về tình hình triển khai dự án cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột, Bộ GTVT cho biết, công tác bàn giao cọc GPMB đang cơ bản đáp ứng tiến độ theo chỉ đạo của Chính phủ. Các địa phương đang triển khai một số công việc như: Trích lục, kiểm đếm, thông báo thu hồi đất,…

Theo Bộ GTVT, dự án đang gặp một số khó khăn, vướng mắc liên quan tới nguồn vốn và công tác chuyển đổi mục đích sử dụng rừng, đánh giá tác động môi trường,…

Cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột giai đoạn 1 gồm 3 dự án thành phần:

Dự án thành phần 1: Từ Km0+000 đến Km32+000, chiều dài khoảng 32km do UBND tỉnh Khánh Hòa là cơ quan chủ quản; mức đầu tư là 5.632 tỷ đồng;

Dự án thành phần 2: Từ Km32+000 đến Km69+500) với chiều dài khoảng 37,5km do Bộ GTVT là cơ quan chủ quản; mức đầu tư 9.818 tỷ đồng;

Dự án thành phần 3: Từ Km69+500 đến Km117+866 với chiều dài khoảng 48,5km do UBND tỉnh Đắk Lắk là cơ quan chủ quản; mức đầu tư 6.485 tỷ đồng.

Về nguồn vốn, dự án thành phần 2 đi qua khu vực địa hình khó khăn, chủ yếu là đèo dốc, chênh lệch cao độ rất lớn; điều kiện địa chất chủ yếu là đất, đá phong hóa mạnh, tiềm ẩn nguy cơ sụt trượt. Dự kiến tổng mức đầu tư thiếu khoảng 900 tỷ đồng.

"Hiện tại, Bộ GTVT đang làm việc với 2 tỉnh Khánh Hòa và Đắk Lắk để cân đối, điều chỉnh tổng mức đầu tư của cả 3 dự án thành phần nhằm đảm bảo tổng mức đầu tư của cả 3 dự án thành phần không làm vượt sơ bộ tổng mức đầu tư đã được phê duyệt tại Nghị quyết 58/2022 của Quốc hội", Bộ GTVT thông tin.

Về công tác chuyển mục đích sử dụng rừng, theo Bộ GTVT, hồ sơ đề nghị quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng được lập trên cơ sở phương án hướng tuyến bước báo cáo nghiên cứu tiền khả thi đã được UBND tỉnh Khánh Hòa, Đắc Lắk, Quân khu 5 - Bộ Quốc phòng thống nhất và Hội đồng thẩm định Nhà nước thông qua.

Hồ sơ đã được UBND các tỉnh Khánh Hòa, Đắc Lắk tổ chức thẩm định, trình Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) từ tháng 3/2022. Bộ NN&PTNT đã tổ chức thẩm định và trình Thủ tướng Chính phủ ngày 18/10/2022. Do điều kiện địa hình khu vực thực hiện dự án rất khó khăn, phức tạp nên Bộ GTVT đã thống nhất điều chỉnh một số đoạn tuyến so với báo cáo nghiên cứu tiền khả thi đối với các dự án thành phần 1, 2, 3 để phù hợp với địa hình nhằm giảm thiểu chi phí xây dựng, hạn chế công tác GPMB và giảm thiểu ảnh hưởng đến tác động môi trường nơi dự án đi qua.

Vì vậy, số liệu vị trí, diện tích, hiện trạng rừng để thực hiện các thủ tục chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác tại một số đoạn tuyến sẽ thay đổi so với số liệu đã được điều tra trước đây đã được UBND các tỉnh và Bộ NN&PTNT thẩm tra, trình Thủ tướng Chính phủ. "Việc này dẫn đến phát sinh thủ tục rà soát hiện trạng rừng tại các vị trí, phạm vi dự án thay đổi so với bước tiền khả thi; hoàn thiện hồ sơ, trình Sở NN&PTNT và UBND các tỉnh thẩm định theo ý kiến Bộ NN&PTNT và yêu cầu của Văn phòng Chính phủ", Bộ GTVT cho biết.

Cùng với đó, hiện nay, Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) chưa phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường đối với dự án thành phần 3 để chủ đầu tư tổng hợp trình phê duyệt dự án.

Hướng tuyến cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột

Hướng tuyến cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột

Đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án

Bộ GTVT đề nghị Bộ TNMT quan tâm xem xét, sớm phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án thành phần 3, đảm bảo tiến độ yêu cầu.

Về công tác quyết định chủ trương chuyển đổi mục đích sử dụng rừng, Bộ GTVT cho hay, do yêu cầu tiến độ của dự án rất khẩn trương, để đảm bảo tiến độ phê duyệt đầu tư và triển khai các nhiệm vụ tiếp theo của dự án theo các mốc tiến độ quy định tại Nghị quyết 58/2022 của Quốc hội và Nghị quyết 89/2022 của Chính phủ.

Ban QLDA 6 kiến nghị Bộ GTVT cho phép triển khai công tác rà soát, điều tra, cập nhật số liệu về diện tích rừng cần chuyển mục đích sử dụng để thực hiện dự án và hoàn thiện hồ sơ, trình cơ quan có thẩm quyền thẩm định, báo cáo Bộ NN&PTNT, Văn phòng Chính phủ đồng thời với triển khai công tác phê duyệt dự án và các nội dung công việc khác của dự án, đúng theo tinh thần tại Khoản 4, Điều 1, Nghị quyết số 89 ngày 25/7/2022 của Chính phủ.

Khoản 4, Điều 1, Nghị quyết số 89 ngày 25/7/2022 của Chính phủ quy định:

Cho phép triển khai đồng thời các thủ tục để rút ngắn thời gian thực hiện các công việc: Thẩm định, quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường; thẩm tra, quyết định khung chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; khảo sát, lập, thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư; khảo sát, lập, thẩm định, phê duyệt thiết kế kỹ thuật, dự toán và lựa chọn nhà thầu; các công việc khác có liên quan để bảo đảm tiến độ triển khai các dự án thành phần.

Bộ GTVT cũng đề nghị UBND các tỉnh Đắc Lắk, Khánh Hòa quan tâm hỗ trợ, chỉ đạo trong công tác chấp thuận, thỏa thuận vị trí mỏ vật liệu xây dựng, bãi đổ thải của dự án. Đồng thời, chỉ đạo UBND các huyện phối hợp chặt chẽ với Ban QLDA 6 trong tổ chức thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trong phạm vi tuyến đi qua địa bàn huyện đã được cung cấp.


Cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột có tổng chiều dài 117,5km, qua 2 tỉnh Khánh Hòa (khoảng 32,7km) và tỉnh Đắk Lắk (khoảng 84,8km) với quy mô 4 làn xe. Tổng mức đầu tư dự án là 21.935 tỷ đồng, sử dụng vốn NSNN giai đoạn 2021-2025 (nguồn vốn ngân sách Trung ương và nguồn vốn ngân sách địa phương) và nguồn vốn ngân sách Trung ương giai đoạn 2026-2030.

Công tác chuẩn bị đầu tư dự án trong năm 2022, cơ bản hoàn thành một số đoạn tuyến có lưu lượng giao thông lớn năm 2025, cơ bản hoàn thành toàn tuyến năm 2026 và hoàn thành đưa vào khai thác đồng bộ toàn dự án năm 2027.
Ý kiến của bạn

Bình luận