Thi công 3 ca 4 kíp trên cao tốc Vạn Ninh - Cam Lộ qua Quảng Trị

Thi công 3 ca 4 kíp trên cao tốc Vạn Ninh - Cam Lộ qua Quảng Trị

Tận dụng thời tiết thuận lợi, liên doanh các nhà thầu thi công cao tốc Vạn Ninh - Cam Lộ đoạn qua địa phận tỉnh Quảng Trị đang khẩn trương triển khai các mũi thi công nhằm đẩy nhanh tiến độ.

Đường bộ
Quảng Trị quyết tâm không để chậm mặt bằng cao tốc Bắc - Nam đoạn Vạn Ninh - Cam Lộ

Quảng Trị quyết tâm không để chậm mặt bằng cao tốc Bắc - Nam đoạn Vạn Ninh - Cam Lộ

Quảng Trị quyết tâm phấn đấu đến ngày 15/12 hoàn thành 75% khối lượng GPMB và đến quý II/2023 hoàn thành GPMB toàn tuyến cao tốc Vạn Ninh - Cam Lộ theo kế hoạch Chính phủ đã đề ra.

Đường bộ