Dự án giao thông hơn 5.300 tỷ đồng nguy cơ vỡ tiến độ vì thủ tục chuyển đổi đất rừng

Tác giả: Nam Hải

saosaosaosaosao
Đường bộ 26/03/2023 15:08

Bộ GTVT vừa có văn bản đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT), Tổng cục Lâm nghiệm ưu tiên xem xét hồ sơ chấp thuận chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng dự án kết nối giao thông các tỉnh miền núi phía Bắc.

Dự án giao thông hơn 5.300 tỷ đồng nguy cơ vỡ tiến độ vì thủ tục chuyển đổi đất rừng - Ảnh 1.

Dự án kết nối giao thông các tỉnh miền núi phía Bắc được khởi công từ tháng 12/2021 với tổng mức đầu tư hơn 5.370 tỷ đồng, tương đương 236,673 triệu USD, gồm: 188,363 triệu USD vốn vay ADB; 4,481 triệu USD vốn viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Úc và 43,829 triệu USD vốn đối ứng của Chính phủ Việt Nam.

Bộ GTVT cho biết, theo báo cáo của Ban QLDA2 tại Văn bản 431 ngày 15/3/2023 (là cơ quan được Bộ GTVT giao làm chủ đầu tư dự án), trong quá trình thực hiện dự án đang gặp vướng mắc về thủ tục xin chấp thuận chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng (CMĐSDR) để thực hiện công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) phục vụ thi công dự án.

Dự án đi qua địa phận 3 tỉnh: Lai Châu, Lào Cai và Yên Bái, có tổng diện tích đề nghị chấp thuận chủ trương CMĐSDR của dự án là 106,05 ha thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương CMĐSDR của Thủ tướng Chính phủ.

Căn cứ các quy định pháp luật về thẩm quyền, điều kiện và trình tự chấp thuận chủ trương CMĐSDR, UBND các tỉnh: Lai Châu, Lào Cai, Yên Bái đã có Tờ trình đề nghị thẩm định, báo cáo Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương CMĐSDR để thực hiện dự án; Bộ NN&PTNT đã lấy ý kiến thẩm định các Bộ, ngành liên quan (Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ GTVT, Bộ Công an và Bộ Quốc phòng).

Trên cơ sở đó, Bộ NN&PTNT tổng hợp các ý kiến, có văn bản gửi UBND các tỉnh đề nghị tiếp thu, giải trình và làm rõ; theo đó, UBND các tỉnh đã có các báo cáo giải trình và Bộ NN&PTNT đã hoàn thiện dự thảo văn bản để báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định chủ trương CMĐSDR vào tháng 8/2022.

Tuy nhiên, ngày 16/6/2022, Quốc hội ban hành Nghị quyết 61/2022/QH15 về việc tiếp tục tăng cường hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch và một số giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ lập và nâng cao chất lượng quy hoạch thời kỳ 2021-2030; ngày 26/8/2022, Chính phủ ban hành Nghị quyết 108/NQ-CP thực hiện Nghị quyết 61/2022/QH15; tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10/2022, Chính phủ ban hành Nghị quyết 143/NQ-CP ngày 04/11/2022, trong đó giao Bộ NN&PTNT hướng dẫn các địa phương tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong việc điều chỉnh quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng, quy hoạch 3 loại rừng cấp tỉnh.

Thực hiện nhiệm vụ được giao, Bộ NN&PTNT đã có các văn bản gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc thực hiện các Nghị quyết nêu trên, trong đó, hướng dẫn thực hiện công tác điều chỉnh quy hoạch 3 loại rừng hoặc quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng.

Trên cơ sở đó, UBND các tỉnh: Lai Châu, Lào Cai, Yên Bái đã cơ bản hoàn thành các hồ sơ, thủ tục và ban hành các Nghị quyết, Quyết định đối với việc điều chỉnh quy hoạch 3 loại rừng hoặc quy hoạch bảo vệ & phát triển rừng và báo cáo Bộ NN&PTNT.

Hiện nay, các gói thầu xây lắp của dự án đã triển khai thi công trên hiện trường. Tuy nhiên, các gói thầu đều gặp khó khăn, vướng mắc về công tác GPMB do đặc thù của dự án là địa hình miền núi, phạm vi thi công các gói thầu hầu hết đều có diện tích thu hồi đất rừng. Bên cạnh đó, đây là dự án sử dụng nguồn vốn vay ODA của nhà tài trợ ADB, hiệp định vay vốn sẽ hết hạn vào ngày 30/6/2025, theo đó yêu cầu phải hoàn thành toàn bộ dự án trước ngày 31/12/2024.

"Nếu công tác CMĐSDR không được hoàn thành sớm để đủ điều kiện thực hiện công tác GPMB, tổ chức thi công đồng loạt các gói thầu trong đầu quý II/2023 thì dự án sẽ khó đáp ứng được tiến độ yêu cầu", Bộ GTVT nêu rõ.

Đối với việc CMĐSDR của dự án, UBND các tỉnh Lai Châu, Lào Cai, Yên Bái đang hoàn thiện hồ sơ theo ý kiến của Tổng cục Lâm nghiệp để sớm trình thẩm định, phê duyệt.

"Do tiến độ yêu cầu rất cấp bách, để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về công tác GPMB của Dự án, Bộ GTVT đề nghị Bộ NN&PTNT, Tổng cục Lâm nghiệp quan tâm, ưu tiên xem xét tách hồ sơ CMĐSDR của dự án để thẩm định, hoàn tất các thủ tục đồng thời với quá trình các địa phương hoàn thiện hồ sơ và hoàn thành việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch 3 loại rừng hoặc quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng để sớm báo cáo Thủ tướng Chính phủ chấp thuận CMĐSDR của dự án", Bộ GTVT đề nghị và cho biết sẽ tiếp tục chỉ đạo Ban QLDA2 (chủ đầu tư dự án) tích cực phối hợp với Bộ NN&PTNT và chính quyền các địa phương trong quá trình thực hiện để đáp ứng tiến độ yêu cầu của dự án.

Dự án đầu tư kết nối giao thông các tỉnh miền núi phía Bắc do Ngân hàng phát triển châu Á (ADB) và Chính phủ Úc tài trợ (thời gian kết thúc hiệp định vay ngày 30/6/2025). Dự án được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư tại Quyết định 949 ngày 01/8/2018 và điều chỉnh chủ trương đầu tư tại Quyết định 459 ngày 24/4/2019; Bộ GTVT) phê duyệt dự án đầu tư tại Quyết định 2034 ngày 17/9/2018 và phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư tại Quyết định 1630 ngày 30/8/2019.

Dự án được khởi công từ tháng 12/2021 với tổng mức đầu tư hơn 5.370 tỷ đồng, tương đương 236,673 triệu USD, gồm: 188,363 triệu USD vốn vay ADB; 4,481 triệu USD vốn viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Úc và 43,829 triệu USD vốn đối ứng của Chính phủ Việt Nam.

Dự án được đầu tư xây dựng nhằm mục tiêu hoàn chỉnh mạng lưới giao thông và tăng cường khả năng kết nối khu vực, đảm bảo giao thông trong mùa mưa lũ; phát huy tối đa hiệu quả của đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai; thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, phát triển du lịch và công nghiệp; góp phần đảm bảo an ninh quốc phòng và bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia tại các tỉnh miền núi phía Bắc.
Ý kiến của bạn

Bình luận