Vì sao Dự án đường vành đai phía Tây TP.Đà Nẵng chậm 2 năm?

Vì sao Dự án đường vành đai phía Tây TP.Đà Nẵng chậm 2 năm?

Tuyến đường vành đai phía Tây (giai đoạn 1) Đà Nẵng trễ gần 2 năm so với tiến độ do phương án giải phóng mặt bằng chưa sát thực tế, lựa chọn nhà thầu chưa đáp ứng yêu cầu tiến độ dự án.

Đường bộ