10 trường đại học tốt nhất ngành Toán

10 trường đại học tốt nhất ngành Toán

Trong 10 trường có ngành Toán học tốt nhất theo xếp hạng của QS thì có 7 trường ở Mỹ, trong đó Viện Công nghệ Massachusetts (MIT) dẫn đầu.