Dừng dự án BOT quốc lộ 53 Vĩnh Long - Trà Vinh

Dừng dự án BOT quốc lộ 53 Vĩnh Long - Trà Vinh

Bộ GTVT cho rằng, quốc lộ 53 là đường hiện hữu, độc đạo, nếu đầu tư bằng hình thức hợp đồng BOT, thu phí thì dân sẽ bức xúc.

Giao thông 24h