Tạm dừng khai thác đường bay giữa Việt Nam - Nga, Đài Loan

Tạm dừng khai thác đường bay giữa Việt Nam - Nga, Đài Loan

Sau khi tạm dừng đường bay giữa Việt Nam tới Pháp, Malaysia, Vietnam Airlines tiếp tục tạm dừng đường bay giữa Việt Nam- Nga và Việt Nam- Đài Loan (Trung Quốc).

Giao thông 24h