Cần Thơ dừng vận tải khách, hàng hóa liên tỉnh bằng đường thuỷ

Cần Thơ dừng vận tải khách, hàng hóa liên tỉnh bằng đường thuỷ

Từ 0 giờ ngày 13/7, Cần Thơ tạm dừng hoạt động vận tải hành khách, hàng hoá bằng đường thuỷ trên địa bàn Thành phố và liên tỉnh.

Giao thông 24h