Dùng kinh phí dự phòng mở rộng làn dừng khẩn cấp cao tốc QL45-Nghi Sơn

Tác giả: Nam Hải

saosaosaosaosao
Đầu tư - Hạ tầng 02/08/2022 11:17

Kinh phí bổ sung được lấy từ chi phí dự phòng của các gói thầu xây lắp và từ chi phí dự phòng của công tác giải phóng mặt bằng dự án.


Thi công cao tốc Bắc - Nam đoạn QL45 - Nghi Sơn

Thi công cao tốc Bắc - Nam đoạn QL45 - Nghi Sơn

Bộ GTVT vừa có văn bản việc chấp thuận điều chỉnh thiết kế mở rộng và bổ sung các điểm dừng xe khẩn cấp dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam đoạn QL45 - Nghi Sơn theo đề nghị của Ban QLDA2.

Theo đó, Bộ GTVT chấp thuận chủ trương điều chỉnh, bổ sung thiết kế kỹ thuật các điểm dừng xe khẩn cấp thuộc dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam đoạn QL45 - Nghi Sơn theo đề nghị của Ban QLDA 2 tại Văn bản 1356 ngày 24/6/2022.

Kinh phí bổ sung, phát sinh được lấy từ chi phí dự phòng của các gói thầu xây lắp (đối với kinh phí xây lắp bổ sung) và từ chi phí dự phòng của công tác giải phóng mặt bằng (đối với kinh phí giải phóng mặt bằng bổ sung).

Bộ GTVT giao Ban QLDA2 thực hiện vai trò, trách nhiệm của chủ đầu tư dự án theo quy định phân cấp, ủy quyền tại khoản 2.1 và khoản 2.2 mục VIII Quyết định 1679 ngày 15/9/2021 của Bộ GTVT, tổ chức thẩm định và phê duyệt điều chỉnh, bổ sung hồ sơ thiết kế kỹ thuật các điểm dừng xe khẩn cấp thuộc dự án.

Ban QLDA2 có trách nhiệm kiểm tra, rà soát, xác định cụ thể khoảng cách cần dịch chuyển vị trí đối với các điểm dừng xe khẩn cấp đã có trong hồ sơ thiết kế kỹ thuật được duyệt nhưng cần phải điều chỉnh vị trí để không làm ảnh hưởng tới các công trình (cầu, hầm chui dân sinh, cống thoát nước,...) đã hoặc đang thi công khi điều chỉnh thiết kế mở rộng theo hướng dẫn của Bộ GTVT tại Văn bản 4717 ngày 13/5/2022 đảm bảo tận dụng tối đa mặt bằng đã giải phóng, các hạng mục công trình đã thi công, giảm thiểu phát sinh khối lượng giải phóng mặt bằng và xây lắp, tránh lãng phí kinh phí đầu tư xây dựng.

“Ban QLDA2 tổ chức thẩm định, phê duyệt thiết kế kỹ thuật điều chỉnh tuân thủ đúng các quy định hiện hành và tổ chức thi công đảm bảo tiến độ hoàn thành dự án”, Bộ GTVT yêu cầu.

Được biết, dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam đoạn QL45 - Nghi Sơn dài 43km, đi qua địa phận tỉnh Thanh Hóa. Dự án có tổng mức đầu tư khoảng 5.534 tỷ đồng, sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước. Dự án khởi công tháng 7/2020, thời gian tổ chức thi công xây dựng trong khoảng 2 năm.

 

Ý kiến của bạn

Bình luận