Dừng thu phí nếu cao tốc vi phạm một trong 8 hạng mục chất lượng

Bảo trì đường bộ 08/02/2017 05:47

Kể từ ngày 1/3/2017, Thông tư số 49/2016/TT-BGTVT quy định về xây dựng, tổ chức và hoạt động của trạm thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ của Bộ GTVT sẽ có hiệu lực thi hành.

 

20140614102738-20140611094646-lunduong-jpg
Đứng đầu danh sách vi phạm chất lượng là mặt đường bị hằn lún vết bánh xe

Bộ trưởng Bộ GTVT Trương Quang Nghĩa vừa ký ban hành Thông tư số 49/2016/TT-BGTVT quy định về xây dựng, tổ chức và hoạt động của trạm thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ được cơ quan có thẩm quyền quyết định hoặc cho phép thành lập, tổ chức thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ trên hệ thống đường bộ ở Việt Nam.

Theo đó, có 8 hạng mục công việc vi phạm chất lượng bảo trì nếu không xử lý kịp thời sẽ phải tạm dừng thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ. Đứng đầu danh sách vi phạm chất lượng là mặt đường bị hằn lún vết bánh xe. Theo quy định của Bộ GTVT, việc tạm dừng thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ đối với đường cao tốc sẽ áp với các trường hợp liên quan đến hằn lún vệt bánh xe.

Ngoài ra, 7 vi phạm chất lượng khác cũng nằm trong diện phải tạm dừng thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ để khắc phục là: mặt đường bị hư hỏng cục bộ; sơn kẻ trên mặt đường, cầu hư hỏng, xuống cấp; hệ thống thoát nước mặt đường, cống rãnh để đọng nước hơn 1/3 mặt đường, tắc rãnh thoát nước quá 24h; hệ thống biển báo, cọc tiêu, hộ lan không đảm bảo tầm quan sát; lề đường không đảm bảo kích thước…         

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/3/2017 và thay thế Thông tư số 05/2010/TT-BGTVT ngày 09/02/2010 của Bộ GTVT quy định về tồ chức và hoạt động của trạm thu phí sử dụng đường bộ.

Nội dung chi tiết Thông tư xem tại đây.

Ý kiến của bạn

Bình luận