Thủ tướng yêu cầu: Dừng thu phí thủ công từ 1/6

Thủ tướng yêu cầu: Dừng thu phí thủ công từ 1/6

Đây là yêu cầu của Thủ tướng về thu phí không dừng nhằm xóa bỏ hình thức thu phí thủ công để minh bạch hóa trong hoạt động thu phí

Sự kiện