Nghiên cứu sử dụng công nghệ khoan định hướng ngang (hdd) trong thi công đường ống không đào hở qua đường giao thông

Nghiên cứu sử dụng công nghệ khoan định hướng ngang (hdd) trong thi công đường ống không đào hở qua đường giao thông

Khoan định hướng ngang (HDD) là một công nghệ thi công khoan ngầm không đào hở mang lại nhiều lợi ích và nhằm thay thế cho phương pháp đào hở truyền thống. Công nghệ này được gọi là khoan định hướng ngang (HDD) vì khả năng khoan của nó có thể lái vòng tránh các chướng ngại vật theo phương đứng, phương dọc, thậm chí kéo lùi lại bằng thiết bị rô bốt lái dẫn hướng. HDD được phát triển ở California từ những năm 1970 và được giới thiệu ở châu Âu vào năm 1986. Từ năm 1992 đến năm 2016 có hơn 40 nghìn máy khoan HDD được bán ra trên thế giới. Bài báo giới thiệu công nghệ khoan định hướng ngang và ứng dụng trong việc thi công lắp đặt đường ống qua đường giao thông không đào hở nhằm rút ngắn thời gian thi công, hạn chế ảnh hưởng đến phượng tiện giao thông trong quá trình thi công, không ảnh hưởng đến môi trường tại vị trí thi công, giảm thiểu giải phóng mặt bằng và có tính chính xác cao.

Diễn đàn khoa học