Tương lai của đường sắt sẽ thế nào?

Tương lai của đường sắt sẽ thế nào?

Nhanh hơn, sạch hơn, xanh hơn và hiện đại hơn, đường sắt đang được kỳ vọng sẽ trở thành "xương sống" vận tải hành khách tại các đô thị trên thế giới.

Giao thông toàn cầu
Đường sắt Ý đã làm gì để thắng cạnh tranh với hàng không?

Đường sắt Ý đã làm gì để thắng cạnh tranh với hàng không?

Tập trung chặng ngắn, trợ giá vé tàu thường và nâng cấp trải nghiệm là những "bí kíp" giúp đường sắt chiếm thế thượng phong trong thị phần vận tải ở Ý.

Giao thông toàn cầu
Cần Thơ đi TP.HCM chỉ mất 45 phút với đường sắt tốc độ cao

Cần Thơ đi TP.HCM chỉ mất 45 phút với đường sắt tốc độ cao

Với vận tốc hơn 200 km/h, từ TP. Cần Thơ đến TP.HCM bằng đường sắt tốc độ cao chỉ cần 45 phút thay vì 3 - 4 giờ như trước đây.

Đường sắt
Phân tích ảnh hưởng của phổ đường ray không phẳng thuận đến đặc tính động lực của đường sắt tốc độ cao

Phân tích ảnh hưởng của phổ đường ray không phẳng thuận đến đặc tính động lực của đường sắt tốc độ cao

Đường ray không phẳng thuận là một trong những nguyên nhân chính ảnh hưởng đến đặc tính động lực hưởng ứng của hệ thống tàu - đường của đường sắt tốc độ cao. Để phân tích so sánh ảnh hưởng của phổ đường ray không phẳng thuận đến hệ thống tàu - đường, bài báo dựa trên nguyên lý cơ bản về động lực học hệ thống bánh xe - đường ray, thành lập mô hình ngẫu hệ toa xe - kết cấu đường ray - nền đường của kết cấu đường sắt tốc độ cao không đá ballast theo phương thẳng đứng, tiến hành tính toán các chỉ tiêu động lực của toa xe, đường ray dưới ảnh hưởng của ba loại phổ đường ray không phẳng thuận khác nhau. Kết quả cho thấy: phản ứng động lực của hệ thống tàu - đường dưới ảnh hưởng của các phổ đường ray không phẳng thuận khác nhau là tương đối khác biệt. Phổ đường ray không phẳng thuận của đường sắt Mỹ có ảnh hưởng lớn nhất; phổ đường ray không phẳng thuận Wu-Guang của đường sắt Trung Quốc có ảnh hưởng ít nhất và tương đối tương đồng với phổ đường ray không phẳng thuận của đường sắt Đức. Các tác

Diễn đàn khoa học
Một số vấn đề phát triển đường sắt tốc độ cao ở Việt Nam

Một số vấn đề phát triển đường sắt tốc độ cao ở Việt Nam

Phát triển đường sắt tốc độ cao ở Việt Nam đặt ra nhiều thách thức như tính cấp thiết phải đầu tư, kịch bản phát triển, đối tượng chuyên chở, lựa chọn công nghệ, an sinh xã hội và hiệu quả của dự án.

Diễn đàn khoa học
Đề xuất quy hoạch đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Đồng Đăng

Đề xuất quy hoạch đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Đồng Đăng

UBND tỉnh Lạng Sơn vừa có công văn gửi Bộ GTVT tham gia ý kiến về Quy hoạch mạng lưới đường sắt thời kỳ 2021-2030, định hướng đến năm 2050, trong đó đề xuất quy hoạch tuyến Hà Nội - Đồng Đăng là đường sắt tốc độ cao.

Đường sắt
Phân tích động lực học tương tác giữa tải trọng đoàn tàu và tà vẹt trong đường sắt tốc độ cao

Phân tích động lực học tương tác giữa tải trọng đoàn tàu và tà vẹt trong đường sắt tốc độ cao

Tà vẹt là bộ phận quan trọng trong kết cấu tầng trên đường sắt tốc độ cao, xác định chuyển vị và nội lực của tà vẹt là cơ sở để tính toán mật độ tà vẹt và tăng cường độ cứng của nền phía dưới. Bài báo trình bày thuật toán giải tích bằng phương pháp sử dụng hàm Green để giải bài toán động lực học thanh tà vẹt chịu tác dụng của tải trọng đoàn tàu.

Diễn đàn khoa học
Đường sắt tốc độ cao Bắc-Nam: Đấu thầu quốc tế chọn tư vấn thẩm tra

Đường sắt tốc độ cao Bắc-Nam: Đấu thầu quốc tế chọn tư vấn thẩm tra

Nhà thầu tư vấn thẩm tra Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc-Nam sẽ được lựa chọn bằng hình thức đấu thầu quốc tế rộng rãi.

Đường sắt
Những hiệu quả từ quan trắc lún nền đường sắt tốc độ cao dạng tấm bản

Những hiệu quả từ quan trắc lún nền đường sắt tốc độ cao dạng tấm bản

Nghiên cứu lựa chọn phương pháp quan trắc lún nền đường sắt tốc độ cao dạng tấm bản

Ứng dụng
Khẩn trương thẩm định nghiên cứu tiền khả thi dự án đường sắt Bắc-Nam

Khẩn trương thẩm định nghiên cứu tiền khả thi dự án đường sắt Bắc-Nam

Đó là chỉ đạo của Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng về chủ trương xây dựng đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam.

Thị trường