Cảng vụ ĐTNĐ khu vực I:Không ngừng nâng cao trách nhiệm quản lý cảng, bến

Cảng vụ ĐTNĐ khu vực I:Không ngừng nâng cao trách nhiệm quản lý cảng, bến

Trước tình hình đại dịch Covid-19, thiên tai lũ lụt diễn biến phức tạp, Cảng vụ Đường thủy nội địa (ĐTNĐ) khu vực I vẫn nỗ lực vượt khó, đảm bảo cho phương tiện ra vào cảng, bến an toàn.

An toàn giao thông
Cảng vụ Đường thủy nội địa Khu vực I siết chặt quản lý đảm bảo an toàn hoạt động cảng, bến

Cảng vụ Đường thủy nội địa Khu vực I siết chặt quản lý đảm bảo an toàn hoạt động cảng, bến

Năm 2019, Cảng vụ Đường thủy nội địa Khu vực I đã triển khai nhiều giải pháp trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị, đảm bảo an toàn tuyệt đối hoạt động của cảng, bến và phương tiện vào, rời cảng, bến, không để xảy ra bất cứ sự cố mất an toàn nào trên địa bàn trách nhiệm được giao quản lý, từ đó công tác quản lý phương tiện ngày càng chặt chẽ từng bước chính quy...

Bạn đọc