Duyệt kế hoạch chọn nhà thầu sửa chữa cầu đường sắt Ông Khánh

Tác giả: Thanh Huyền

saosaosaosaosao
Đường sắt 21/07/2022 14:59

Công trình sửa chữa định kỳ cầu Ông Khánh, tuyến đường sắt Hà Nội-TP.HCM giá trị gần 1,538 tỷ vừa được phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu.


Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Cục Đường sắt Việt Nam vừa ban hành quyết định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình sửa chữa định kỳ cầu Ông Khánh Km1226+720, tuyến đường sắt Hà Nội - TP.Hồ Chí Minh.

Theo đó, công trình có 7 gói thầu với tổng giá trị gần 1,538 tỷ đồng, sử dụng nguồn ngân sách nhà nước chi cho sự nghiệp kinh tế đường sắt, gồm:

Gói thầu số 1: Khảo  sát, lập phương án KTTC và dự toán rà phá bom, mìn, vật nổ: giá 472.500 đồng;

Gói thầu số 2: Thi công rà phá bom, mìn, vật nổ: giá 12.595.095 đồng;

Gói thầu số 3: Giám  sát thi công rà phá bom,  mìn, vật nổ: giá 432.405 đồng;

Gói thầu số 4: Thi công xây dựng: giá 1.445.269.582 đồng; thời gian thi công 90 ngày;

Gói thầu số 5: Giám sát  thi công xây dựng: giá 53.087.604 đồng;

Gói thầu số 6: Bảo  hiểm thi công xây dựng: giá 8.259.000 đồng;

Gói thầu số 7: Kiểm  toán quyết toán dự án hoàn thành: giá 17.521.639 đồng.

Theo Cục Đường sắt Việt Nam, gói thầu từ 1 đến 6 thực hiện trong quý II, IV/2022; gói thầu số 7 thực hiện trong quý I, II/2023.

Các gói thầu 1, 2, 3, 6, 7 áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu là chỉ định thầu rút gọn; gói thầu số 4 đấu thầu rộng rãi trong nước; gói thầu số 5 tự thực hiện.

Quyết định của Cục Đường sắt Việt Nam yêu cầu Tổng công ty Đường sắt Việt Nam (bên nhận đặt hàng) rà soát, xác định dự toán các gói thầu theo quy định tại Điều 18 Nghị định 10/2021. Đồng thời tổ chức thực hiện theo đúng kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt; lựa chọn nhà thầu có đủ năng lực và không bị vi phạm trong hoạt động đầu tư  xây dựng theo quy định hiện hành.

“Trong quá trình lựa chọn nhà thầu phải tuân thủ quy định về bảo đảm  cạnh tranh trong đấu thầu theo quy định hiện hành của pháp luật về đấu thầu. Thực hiện đầy đủ, nghiêm túc trách nhiệm của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam theo quy định của pháp luật về đấu thầu và các nội dung đã nêu tại Báo cáo thẩm định số 191 ngày 5/7/2022 của phòng Quản lý xây dựng và Kết cấu hạ tầng đường sắt - Cục Đường sắt Việt Nam”, Quyết định của Cục Đường sắt Việt Nam nêu rõ. 

Ý kiến của bạn

Bình luận