Duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu sửa chữa đường sắt Gia Lâm-Hải Phòng

Tác giả: Thanh Huyền

saosaosaosaosao
Đường sắt 19/07/2022 15:58

Cục Đường sắt Việt Nam vừa phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu sửa chữa đường sắt Gia Lâm - Hải Phòng với tổng giá trị hơn 430 triệu đồng.


 

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Cục Đường sắt Việt Nam vừa ban hành quyết định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình sửa chữa đoạn từ Km56+600 - Km59+400, tuyến  đường sắt Gia Lâm - Hải Phòng.

Theo đó, công trình có 3 gói thầu với tổng giá trị các gói thầu là hơn 430,5 triệu đồng, gồm:

Gói thầu số 1: Tư vấn lập nhiệm vụ khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công; giá 1,45 triệu đồng; Gói thầu số 2: Tư vấn khảo sát, thiết kế bước thiết kế bản vẽ thi công và các loại  thuế, phí; giá 427,2 triệu đồng; Gói thầu số 3: Tư vấn giám sát khảo sát thiết kế bước thiết kế bản vẽ thi công và các  loại thuế, phí; giá 1,83 triệu đồng.

Theo quyết định của Cục Đường sắt Việt Nam, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam (bên nhận đặt hàng theo quy định) có trách nhiệm rà soát, xác định dự toán các gói thầu theo quy định tại Điều 18 Nghị định 10/2021. Đồng thời, tổ chức thực hiện theo đúng kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt; lựa chọn nhà thầu có đủ năng lực và không bị vi phạm trong hoạt động đầu tư xây dựng theo quy định hiện hành.

Trong quá trình lựa chọn nhà thầu phải tuân thủ quy định về bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu theo quy định hiện hành của pháp luật về đấu thầu. Mặt khác, cần thực hiện đầy đủ, nghiêm túc trách nhiệm của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam theo quy định của pháp luật về đấu thầu và các nội dung đã nêu tại báo cáo thẩm định số 194 ngày 6/7/2022 của phòng Quản lý xây dựng và Kết cấu hạ tầng đường sắt - Cục Đường sắt Việt Nam.

Ý kiến của bạn

Bình luận