Ôtô tự động gọi cảnh sát sau khi tai nạn

Ôtô tự động gọi cảnh sát sau khi tai nạn

Hệ thống eCall cài đặt trên xe hơi sẽ gửi tín hiệu tới đơn vị cảnh sát gần nhất ngay sau khi tai nạn xảy ra.

Ứng dụng