VinFast lọt Top 10 hãng xe ô tô có chỉ số rủi ro tiềm ẩn thấp

VinFast lọt Top 10 hãng xe ô tô có chỉ số rủi ro tiềm ẩn thấp

Chỉ số rủi ro tiềm ẩn ESG của VinFast đứng thứ 9/70 nhà sản xuất ô tô thế giới theo đánh giá của Morningstar Sustainalytics.

Văn hóa