Bảng giá ô tô Ford tháng 4/2024: Loạt xe tăng ưu đãi, Teritory giảm giá 25 triệu đồng

Bảng giá ô tô Ford tháng 4/2024: Loạt xe tăng ưu đãi, Teritory giảm giá 25 triệu đồng

Ford Việt Nam giảm giá cao nhất 25 triệu đồng đối với Teritory tháng 4/2024 trong khi cộng thêm giá trị ưu đãi cho các mẫu xe còn lại.

Thị trường