Ga Bỉm Sơn bị lấn chiếm, Bộ GTVT đề nghị Thanh Hóa giải tỏa gấp

Tác giả: Nam Hải

saosaosaosaosao
Đầu tư - Hạ tầng 20/07/2022 15:57

Bộ GTVT đề nghị UBND tỉnh Thanh Hóa chỉ đạo UBND TX.Bỉm Sơn thực hiện giải tỏa, trả lại mặt bằng cho ngành đường sắt quản lý.


Ga Bỉm Sơn, Thanh Hóa

Ga Bỉm Sơn, Thanh Hóa

Bộ GTVT vừa có văn bản trả lời đề nghị của UBND tỉnh Thanh Hóa về nhu cầu và phương án sử dụng đất tại khu vực ga Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

Theo đó, đối với các trường hợp lấn chiếm mặt bằng, xây dựng trái phép nằm trong phạm vi ga Bỉm Sơn có diện tích là 140,9m2 (phần ban công lấn chiếm) sau thời điểm cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất khu ga Bỉm Sơn theo Quyết định 1487 ngày 18/6/2001 của UBND tỉnh Thanh Hóa, Bộ GTVT đề nghị UBND tỉnh Thanh Hóa chỉ đạo UBND TX.Bỉm Sơn thực hiện giải tỏa, trả lại mặt bằng cho ngành đường sắt quản lý. Đồng thời, không thực hiện điều chỉnh ranh giới cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ga Bỉm Sơn đối với phần diện tích lấn chiếm này.

Đối với các hộ dân đã sử dụng đất trong khu ga Bỉm Sơn trước khi cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Tổng công ty ĐSVN (gồm 23 hộ dân trong phạm vi khu vực phía Nam ga Bỉm Sơn và 3 hộ dân ở khu vực cổng bãi hàng ga Bỉm Sơn), Bộ GTVT đề nghị UBND tỉnh Thanh Hóa chỉ đạo UBND TX.Bỉm Sơn và các cơ quan chức năng của tỉnh phối hợp với Cục ĐSVN, Tổng công ty ĐSVN kiểm tra, rà soát, đo vẽ chi tiết và chuẩn xác lại hiện trạng sử dụng đất của các hộ dân trong khu vực ga Bỉm Sơn để bàn giao cho địa phương quản lý theo quy định.

Trước đó, Bộ GTVT nhận được Công văn 7277 ngày  24/5/2022 của UBND tỉnh Thanh Hóa ý kiến về nhu cầu sử dụng đất của ga Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa; Công văn 1572 ngày 28/1/2022 của UBND tỉnh Thanh Hóa báo cáo kết quả đo đạc và đề xuất phương án sử dụng đất tại khu vực ga  Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

Ý kiến của bạn

Bình luận