Hà Nội: Đảm bảo khả thi để cấm xe máy và thu phí ô tô

Hà Nội: Đảm bảo khả thi để cấm xe máy và thu phí ô tô

Theo Giám đốc Sở GTVT Hà Nội Vũ Văn Viện, chỉ khi đáp ứng điều kiện trong 2 Đề án thì mới triển khai cấm xe máy và thu phí ô tô.