Xung đột tại Ukraine: Còn gần 1.000 người Việt có nguyện vọng về nước

Xung đột tại Ukraine: Còn gần 1.000 người Việt có nguyện vọng về nước

Theo cơ quan đại diện Việt Nam ở các nước, đến sáng 10/3 còn gần 1.000 người Việt tại Romania và Ba Lan có nguyện vọng về nước.

Xã hội