Gần 13km QL1K sẽ được bàn giao cho 3 địa phương quản lý

Tác giả: Vũ Thành Vũ

saosaosaosaosao
Giao thông 24h 27/02/2023 08:10

Bộ GTVT đã thống nhất điều chuyển gần 13km QL1K cho TP. Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương quản lý, khai thác.

Bộ GTVT thống nhất điều chuyển gần 13km QL1K cho 3 địa phương - Ảnh 1.

Một đoạn QL1K nối 3 tỉnh Đồng Nai, Bình Dương, và TP. Hồ Chí Minh

Bộ GTVT đã có Quyết định 1598 ngày 2/12/2022 về việc xác lập sở hữu toàn dân đối với tài sản của Dự án cải tạo nâng cấp QL1K đoạn Km2+487 - Km12+971 thuộc địa phận tỉnh Đồng Nai, Bình Dương và TP. Hồ Chí Minh được đầu tư theo hình thức hợp đồng BOT.

Bộ GTVT vừa có văn bản gửi Bộ Quốc phòng, Bộ Công an; UBND TP. Hồ Chí Minh, UBND tỉnh Đồng Nai, UBND tỉnh Bình Dương và Cục Đường bộ Việt Nam về việc bàn giao tuyến QL1K cho địa phương quản lý, khai thác.

Văn bản do Thứ trưởng Lê Anh Tuấn cho hay, Bộ GTVT thống nhất chủ trương điều chuyển các đoạn tuyến QL1K thành đường địa phương và chuyển cho địa phương quản lý theo đề nghị của UBND các tỉnh, thành phố và Cục Đường bộ Việt Nam.

Cụ thể, điều chuyển đoạn QL1K thuộc địa phận tỉnh Đồng Nai từ Km0+000 - Km6+097 và các công trình trên tuyến, cầu La Ngà cũ tại Km35+712, QL20 cho UBND tỉnh Đồng Nai quản lý, khai thác; Điều chuyển đoạn QL1K thuộc địa phận tỉnh Bình Dương từ Km6+097 - Km11+168 và các công trình trên tuyến cho UBND tỉnh Bình Dương quản lý, khai thác; Điều chuyển đoạn QL1K thuộc địa phận TP. Hồ Chí Minh từ Km11+168 - Km12+987 và các công trình trên tuyến cho UBND tỉnh TP. Hồ Chí Minh quản lý, khai thác.

Về trình tự, thủ tục điều chuyển tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ (khoản 4 Điều 20 của Nghị định 33/2019), Bộ GTVT đề nghị Bộ Quốc phòng, Bộ Công an nghiên cứu, có ý kiến thống nhất việc điều chuyển đoạn tuyến và công trình làm cơ sở để Bộ GTVT xác định thẩm quyền quyết định việc điều chuyển theo quy định tại điểm a, điểm b khoản 2 Điều 20 của Nghị định 33/2019.

Theo yêu cầu của Bộ GTVT, Cục Đường bộ Việt Nam với trách nhiệm là cơ quan được giao quản lý tài sản có trách nhiệm chủ động phối hợp các địa phương rà soát lại phạm vi, lý trình tuyến sẽ điều chuyển cho các địa phương đảm bảo chính xác và lập hồ sơ điều chuyển tài sản theo quy định tại khoản 3 Điều 20 của Nghị định 33/2019 trình Bộ GTVT xử lý.

Tag:

Ý kiến của bạn

Bình luận