Gần 700 tỷ đồng làm một km đường ven sông Sài Gòn

Gần 700 tỷ đồng làm một km đường ven sông Sài Gòn

Đoạn từ Tôn Đức Thắng đến đường chui dạ cầu Sài Gòn dài hơn 1 km được đầu tư xây dựng gần 700 tỷ đồng.

Thị trường