Gần 80.000 lao động đi làm việc ở nước ngoài trong 8 tháng

01/09/2015 06:27

Theo số liệu mới nhất của Cục Quản lý lao động ngoài nước, trong 8 tháng, tổng số lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài là 79.778 lao động

libya_1
Lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài trở về

Chỉ riêng trong tháng Tám, theo số liệu báo cáo từ các doanh nghiệp, tổng số lao động đi làm việc ở nước ngoài là 11.255 lao động (3.590 lao động nữ), Đài Loan (Trung Quốc) vẫn là thị trường tiếp nhận nhiều lao động nhất với 6.455 lao động, tiếp theo Nhật Bản 2.222 lao động, Hàn Quốc là 1.036 lao động, Malaysia 809 lao động, Saudi Arabia 172 lao động, Macau (Trung Quốc) 45 lao động và các thị trường khác.

Trong vài năm gần đây, Đài Loan liên tục là thị trường tiếp nhận nhiều lao động Việt Nam nhất và lại vừa “mở cửa” tiếp nhận trở lại lao động Việt Nam trong hai nghề: thuyền viên tàu cá gần bờ và khán hộ công (chăm sóc người già, người bệnh tại nhà).

Trong tháng Tám, Cục Quản lý lao động ngoài nước đã lựa chọn 47 doanh nghiệp tham gia thí điểm cung ứng lao động khán hộ công gia đình và 14 doanh nghiệp cung ứng lao động thuyền viên tàu cá gần bờ sang Đài Loan làm việc. Đến nay, Cục Quản lý lao động vẫn đang tiếp tục tiếp nhận và xử lý các hồ sơ của doanh nghiệp đề nghị được giới thiệu để phía Đài Loan cho phép tham gia thí điểm cung ứng lao động khán hộ công gia đình và thuyền viên tàu cá gần bờ.

Theo Cục Quản lý Lao động ngoài nước, doanh nghiệp đưa lao động sang thị trường Đài Loan làm việc phải đáp ứng điều kiện về cơ sở vật chất, thời gian đào đạo. Đặc biệt, doanh nghiệp phải đảm bảo yêu cầu không bị xử phạt vi phạm hành chính do đưa người lao động ra nước ngoài làm việc, không có vụ việc nghiêm trọng phát sinh kéo dài, gây ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của nhiều người lao động.

Cũng trong tháng Tám, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội Việt Nam đã ký kết Bản Ghi nhớ về tuyển dụng và sử dụng lao động với Thái Lan và Malaysia để hoàn thiện khung pháp lý đưa lao động đi làm việc tại hai thị trường này./

Ý kiến của bạn

Bình luận