Gần Tết, xăng dầu đồng loạt giảm giá

Doanh nghiệp 16/01/2020 05:42

Nhiều mặt hàng xăng dầu đồng loạt giảm, trong đó xăng giảm nhẹ và dầu mazut giảm tới hơn 780 đồng/lít.

 

Gần tết, xăng dầu đồng loạt giảm giá
Giá xăng giảm nhẹ trong kỳ điều chỉnh ngày 15-1 - Ảnh: T.L.

Việc giảm giá xăng dầu trên là do bình quân giá thành phẩm xăng dầu thế giới trong 15 ngày trước kỳ điều hành giá xăng dầu ngày 15-1 có nhiều biến động.

Để đảm bảo giá bán xăng dầu trong nước phù hợp với diễn biến giá thế giới, sử dụng linh hoạt công cụ quỹ bình ổn giá xăng dầu, liên bộ Công thương - Tài chính đã giữ mức trích lập quỹ.

Cụ thể, thực hiện trích lập quỹ bình ổn giá đối với xăng E5RON92, dầu diesel và dầu hỏa ở mức 100 đồng/lít; xăng RON95 trích lập ở mức 400 đồng/lít, dầu mazut trích lập ở mức 0 đồng/lít.

Trong khi đó, chi sử dụng quỹ bình ổn giá xăng dầu, chi quỹ bình ổn giá đối với xăng E5RON92 và dầu diesel ở mức 200 đồng/lít, dầu hỏa ở mức 150 đồng/lít.

Sau khi thực hiện việc trích lập và chi sử dụng quỹ bình ổn giá xăng dầu, điều chỉnh giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường:

- Xăng E5RON92: giảm 36 đồng/lít

- Xăng RON95-III: giảm 77 đồng/lít

- Dầu diesel 0.05S: giảm 43 đồng/lít

- Dầu hỏa: giảm 50 đồng/lít

- Dầu mazut 180CST 3.5S: tăng 789 đồng/kg

Như vậy, giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường không cao hơn mức:

- Xăng E5RON92: không cao hơn 19.845 đồng/lít

- Xăng RON95-III: không cao hơn 20.913 đồng/lít

- Dầu diesel 0.05S: không cao hơn 16.548 đồng/lít

- Dầu hỏa: không cao hơn 15.535 đồng/lít

- Dầu mazut 180CST 3.5S: không cao hơn 12.709 đồng/kg

Thời gian trích lập và chi quỹ bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng xăng dầu áp dụng từ 15h30 ngày 15-1.

Ý kiến của bạn

Bình luận