Gấp rút hoàn thành chuyển đổi đất rừng làm cao tốc Bắc - Nam

Tác giả: Vũ Thành Vũ

saosaosaosaosao
Đường bộ 10/03/2022 17:02

Để phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi cao tốc Bắc - Nam giai đoạn 2021 - 2025 cần phải hoàn thành hồ sơ chuyển mục đích sử dụng rừng,...


DJI_0810
Công trường thi công hầm Thung Thi trên cao tốc Mai Sơn - QL45

Đề nghị địa phương chỉ đạo cơ quan chức năng vào cuộc

Bộ GTVT vừa có văn bản thông báo kết luận của Thứ trưởng Nguyễn Duy Lâm tại cuộc họp về công tác lập hồ sơ chuyển mục đích sử dụng rừng, tổng hợp nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất rừng và đất trồng lúa nước từ hai vụ trở lên của dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025.

Theo Bộ GTVT, để có cơ sở phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi các dự án thành phần, phải hoàn thành rất nhiều thủ tục có liên quan, trong đó có yêu cầu phải hoàn thành hồ sơ chuyển mục đích sử dụng rừng, tổng hợp nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất rừng và đất trồng lúa nước từ hai vụ trở lên (gọi tắt là hồ sơ), báo cáo Chính phủ thông qua và trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định chủ trương chuyển đổi mục đích sử dụng trước khi phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi.

Để bảo đảm tiến độ lập, thẩm định hồ sơ theo yêu cầu, Bộ GTVT đã yêu cầu Vụ Đối tác công - tư khẩn trương dự thảo văn bản gửi UBND các tỉnh, thành phố có dự án đi qua đề nghị chỉ đạo các cơ quan chức năng của địa phương. Trong đó, phối hợp chặt chẽ và cung cấp tài liệu cho các ban quản lý dự án của Bộ GTVT, đơn vị tư vấn để xác định phạm vi chiếm dụng rừng, phân loại rừng, đánh giá trữ lượng rừng.

Đồng thời xác định nhu cầu sử dụng đất rừng, đất trồng lúa nước từ hai vụ trở lên, làm cơ sở hoàn thiện hồ sơ chuyển mục đích sử dụng rừng, tổng hợp nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất rừng và đất trồng lúa nước từ hai vụ trở lên của dự án; sớm tổ chức thẩm định hồ sơ, đáp ứng tiến độ gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trước ngày 31/3/2022 theo yêu cầu của Chính phủ.

Văn bản của Bộ GTVT nêu rõ, Vụ Đối tác công – tư chủ trì, phối hợp với Cục Quản lý Xây dựng và Chất lượng công trình giao thông tham mưu báo cáo Bộ trưởng Bộ GTVT về việc bổ sung nhiệm vụ cho Ban QLDA6 tổ chức lập hồ sơ chuyển mục đích sử dụng rừng, tổng hợp nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất rừng và đất trồng lúa nước từ hai vụ trở lên của dự án; tổ chức lập hồ sơ thiết kế cơ sở, chi phí đầu tư hệ thống giao thông thông minh, hệ thống thu phí của dự án, làm cơ sở để triển khai thực hiện; chi phí thực hiện các nhiệm vụ bổ sung.

Hoàn thành hồ sơ chuyển mục đích sử dụng rừng trước 20/3/2022

Bộ GTVT yêu cầu QLDA6 khẩn trương hoàn thành lựa chọn đơn vị tư vấn lập hồ sơ chuyển mục đích sử dụng rừng, tổng hợp nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất rừng và đất trồng lúa nước từ hai vụ trở lên theo quy định. Đồng thời, Ban QLDA6 chỉ đạo đơn vị tư vấn được lựa chọn huy động tối đa lực lượng, bố trí thành nhiều nhóm, kết hợp với cán bộ của Ban QLDA6 và các ban quản lý dự án khẩn trương làm việc với các địa phương, các cơ quan có liên quan để hoàn thành hồ sơ theo đúng yêu cầu. Tiến độ yêu cầu hoàn thành hồ sơ trước ngày 20/3/2022 theo đúng Nghị quyết 18 của Chính phủ.

"Ban QLDA 6 khẩn trương làm việc với Tổng cục Quản lý đất đai (Bộ Tài nguyên và Môi trường) để sớm ban hành văn bản hướng dẫn về chuyển đổi mục đích sử dụng đất rừng, đất trồng lúa nước từ hai vụ trở lên của dự án", Bộ GTVT yêu cầu

Bộ GTVT cũng chỉ đạo các ban quản lý dự án khác cử lãnh đạo phối hợp với Ban QLDA 6, đơn vị tư vấn, khẩn trương làm việc với các địa phương để xác định phạm vi chiếm dụng rừng, phân loại rừng, đánh giá trữ lượng rừng, xác định nhu cầu sử dụng đất rừng, đất trồng lúa nước từ hai vụ trở lên, làm cơ sở hoàn thiện hồ sơ chuyển mục đích sử dụng rừng, tổng hợp nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất rừng và đất trồng lúa nước từ hai vụ trở lên của dự án.

 

Ý kiến của bạn

Bình luận