Gia hạn thời hạn nộp thuế TTĐB cho ô tô sản xuất trong nước

Thế giới xe 17/09/2020 16:40

Nghị định 109/2020/NĐ-CP vừa được Chính phủ ban hành cho phép gia hạn thời hạn nộp thuế TTĐB đối với ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước.

Cấp-Giấy-chứng-nhận-đủ-điều-kiện-sản-xuất-lắp-ráp-
Ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước được gia hạn thời hạn nộp thuế TTĐB - Ảnh minh hoạ.

Theo đó, thời hạn nộp thuế đối với số thuế tiêu thụ đặc biệt (TTĐB) phải nộp phát sinh của kỳ tính thuế của từng tháng từ tháng 3 đến tháng 6, sẽ được gia hạn thêm 6 tháng và trước ngày 21 của tháng cuối cùng. Ví dụ, thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt phải nộp phát sinh của kỳ tính thuế tháng 4/2020 chậm nhất là ngày 20/10/2020.

Đối với các tháng từ 7 đến 10, thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt phải nộp phát sinh của kỳ tính thuế chậm nhất là ngày 20/12/2020.

Trường hợp người nộp thuế khai bổ sung hồ sơ khai thuế của kỳ tính thuế được gia hạn dẫn đến làm tăng số thuế tiêu thụ đặc biệt phải nộp và gửi đến cơ quan thuế trước khi hết thời hạn nộp thuế được gia hạn thì số thuế được gia hạn bao gồm cả số thuế phải nộp tăng thêm do khai bổ sung.

Trường hợp người nộp thuế thuộc đối tượng được gia hạn thực hiện kê khai, nộp Tờ khai thuế tiêu thụ đặc biệt theo quy định của pháp luật hiện hành, nhưng chưa phải nộp số thuế tiêu thụ đặc biệt phải nộp phát sinh trên Tờ khai thuế tiêu thụ đặc biệt đã kê khai.

Trường hợp doanh nghiệp có các chi nhánh, đơn vị trực thuộc thực hiện khai thuế tiêu thụ đặc biệt riêng với cơ quan thuế quản lý trực tiếp của chi nhánh, đơn vị trực thuộc thì các chi nhánh, đơn vị trực thuộc cũng thuộc đối tượng được gia hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt. Trường hợp chi nhánh, đơn vị trực thuộc của doanh nghiệp không có hoạt động sản xuất hoặc lắp ráp ô tô thì chi nhánh, đơn vị trực thuộc không thuộc đối tượng được gia hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt.

Nghị định có hiệu lực từ ngày 15/9/2020, cũng quy định chi tiết trình tự, thủ tục gia hạn nộp thuế.

Ý kiến của bạn

Bình luận