Các tỉnh đề nghị gia hạn ưu đãi giá điện gió do dịch Covid-19

Các tỉnh đề nghị gia hạn ưu đãi giá điện gió do dịch Covid-19

Lý do được các địa phương đưa ra là do dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp dẫn tới tiến độ cung cấp tuabin gió bị ảnh hưởng.

Kinh tế - Phát triển GTVT