Người Hàn Quốc gia hạn visa để ở lại Việt Nam tránh dịch COVID-19

Người Hàn Quốc gia hạn visa để ở lại Việt Nam tránh dịch COVID-19

Trước tình trạng số ca nhiễm COVID-19 đang bùng phát mạnh tại Hàn Quốc, nhiều người Hàn Quốc sinh sống tại Đà Nẵng đã chọn giải pháp gia hạn visa để ở lại tránh dịch.

Du lịch