Ủng hộ chủ trương Điện Biên làm đoạn cao tốc lên cửa khẩu Tây Trang

Ủng hộ chủ trương Điện Biên làm đoạn cao tốc lên cửa khẩu Tây Trang

Phó Thủ tướng Lê Văn Thành ủng hộ chủ trương và giao tỉnh Điện Biên làm rõ khả năng cân đối nguồn lực đầu tư dự án giai đoạn 2021 – 2025.

Đường bộ
Hạ tầng giao thông Hà Nội kỳ vọng “lột xác trong 5 năm tới

Hạ tầng giao thông Hà Nội kỳ vọng “lột xác trong 5 năm tới

Ngoài việc đầu tư nguồn vốn hơn 332.516 tỷ đồng phát triển hạ tầng giao thông cho giai đoạn 2021 - 2025, Hà Nội cũng đưa ra nhiều giải pháp nâng cao năng lực vận tải hành khách công cộng nhằm cải thiện bức tranh giao thông đô thị, giảm thiểu ùn tắc giao thông.

Thị trường