Chùm ảnh: Sơn La tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực trong tháng ATGT

Chùm ảnh: Sơn La tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực trong tháng ATGT

Từ đầu năm đến nay, Ban ATGT tỉnh Sơn La đã chỉ đạo, đôn đốc các cấp, ngành, ban an toàn giao thông các huyện, thành phố duy trì hiệu quả công tác đảm bảo TTATGT trên địa bàn. Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về TTATGT được tiến hành đồng bộ bằng nhiều hình thức và nội dung thiết thực.

An toàn giao thông
Tạp chí GTVT năm thứ 3 liên tiếp đạt giải thi viết về ATGT

Tạp chí GTVT năm thứ 3 liên tiếp đạt giải thi viết về ATGT

Đây là năm thứ 3 liên tiếp Tạp chí GTVT đạt giải cao khi tham gia viết về chủ đề ATGT do Ủy ban ATGT phát động.

Hoạt động Ban ATGT