Giảm 50% lệ phí trước bạ với ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước

Tác giả: Minh Quang

saosaosaosaosao
Thị trường 29/11/2021 10:06

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái đã đồng ý với đề xuất của Bộ Tài chính về mức giảm 50% lệ phí trước bạ với ôtô sản xuất trong nước.

Kia K3
Mức thu lệ phí trước bạ sẽ giảm 50% so với hiện hành kể từ ngày 1/12/2021.

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đã đồng ý với đề xuất của Bộ Tài chính giảm 50% mức thu lệ phí trước bạ đối với ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước so với mức hiện hành và có hiệu lực thi hành trong vòng 6 tháng kể từ ngày 1/12.

Như vậy mức thu lệ phí trước bạ lần đầu bằng 50% mức thu được quy định tại Nghị định 20/2019/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 140/2016/NĐ-CP, từ là từ 5 - 6% giá trị xe. Bộ Tài chính dự kiến thời gian thực hiện chính sách và hiệu lực thi hành của Nghị định từ ngày 15/11/2021 đến hết ngày 15/5/2022.

Trường hợp Nghị định được Chính phủ ký ban hành sau ngày 15/11/2021, Bộ Tài chính trình Chính phủ thời gian thực hiện và hiệu lực thi hành của Nghị định được quy định từ ngày 1/12/2021 đến hết ngày 31/5/2022. Sau thời gian được giảm mức thu được đề cập ở trên thì mức thu lệ phí trước bạ sẽ thực hiện theo quy định hiện hành.

Ý kiến của bạn

Bình luận