Giảm giá vé 50% cho trẻ em đi tàu Bắc - Nam dịp Tết

Tác giả: Minh Phương

saosaosaosaosao
29/12/2020 14:00

Công ty CP Vận tải Đường sắt Hà Nội đang áp dụng chương trình giảm giá vé 50% tàu Tết Tân Sửu tuyến Bắc - Nam cho trẻ em từ 6-10 tuổi, tùy theo chuyến tàu và ngày khởi hành.


42998-20201226131237-0ve_tau_1_aisv
Ngành Đường sắt giảm giá vé 50% cho trẻ em đi tàu Bắc - Nam dịp Tết Nguyên đán

Theo đó, ưu đãi giảm giá vé chiều Sài Gòn - Hà Nội, áp dụng đối với các tàu SE14, SE16, SE24 xuất phát tại ga Sài Gòn ngày 9/2/2021; Tàu SE30 xuất phát tại Sài Gòn ngày 9 và 10/2/2021.

Chiều Hà Nội - Sài Gòn, áp dụng đối với tàu SE15 xuất phát tại Hà Nội các ngày 15, 16, 18, 19/2/2021; Tàu SE23 xuất phát tại Hà Nội các ngày 5, 17, 19, 21/2/2021; Tàu SE29 xuất phát tại Hà Nội các ngày 15, 16, 20/2/2021.

Trước đó, Công ty CP Vận tải đường sắt Hà Nội cho biết, ngành Đường sắt tổ chức chạy thêm nhiều mác tàu tăng cường dịp Tết Tân Sửu. Chiều Hà Nội - Sài Gòn, chạy tàu SE29 tại Hà Nội từ ngày 3/2 đến 10/2/2021 và từ 15/2 đến 22/2/2021, xuất phát ga Hà Nội lúc 15h30, đến ga Sài Gòn lúc 7h32. Tàu SE23 chạy tại Hà Nội các ngày 1, 3, 5, 7/2/2021 và 15, 17, 19, 21/2/2021, xuất phát ga Hà Nội lúc 20h25, đến ga Sài Gòn lúc 14h00.

Chiều Sài Gòn - Hà Nội, chạy tàu SE30 tại Sài Gòn từ ngày 2/2 đến 10/2/2021 và từ ngày 15/2 đến 22/2/2021, xuất phát ga Sài Gòn lúc 15h25, đến ga Hà Nội lúc 5h50. Tàu SE24 chạy tại Sài Gòn các ngày 3, 5, 7, 9/2/2021 và 17, 19, 21/2/2021, xuất phát ga Sài Gòn lúc 16h10, đến ga Hà Nội lúc 10h00.

Chiều Vinh - Sài Gòn, chạy tàu SE15 tại Vinh các ngày từ 2/2 đến 8/2 và từ ngày 15/2 đến 21/2/2021, xuất phát ga Vinh lúc 23h05, đến ga Sài Gòn lúc 8h35. Tàu SE13 chạy tại Vinh từ ngày 15/2 đến 21/2/2021, xuất phát ga Vinh lúc 9h58, đến ga Sài Gòn lúc 18h28.

Chiều Sài Gòn - Vinh, chạy tàu SE16 tại Sài Gòn các ngày từ 3/2 đến 9/2 và từ ngày 16/2 đến 22/2/2021, xuất phát ga Sài Gòn lúc 9h20, đến ga Vinh lúc 18h12. Tàu SE14 chạy tại Sài Gòn từ ngày 15/2 đến 21/2/2020, xuất phát ga Sài Gòn lúc 22h25, đến ga Vinh lúc 7h03.

Ý kiến của bạn

Bình luận