Subaru Forester giảm giá đến 255 triệu đồng

Subaru Forester giảm giá đến 255 triệu đồng

Người mua mẫu thể thao đa dụng Subaru Forester trong tháng 9 sẽ nhận được ưu đãi có tổng giá trị lên đến 255 triệu đồng.

Thế giới xe