Giảm 93 người thiệt mạng do TNGT trong tháng 2

Giảm 93 người thiệt mạng do TNGT trong tháng 2

Trong tháng 2, TNGT tiếp tục giảm mạnh, trong đó, giảm 17,53% số vụ, giảm 14,83% số người chết và giảm 21,22% số người bị thương.

Hoạt động Ban ATGT