Hàn Quốc: Tập đoàn Kumho Asiana bán hãng hàng không Asiana Airlines

Hàn Quốc: Tập đoàn Kumho Asiana bán hãng hàng không Asiana Airlines

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, Hội đồng quản trị của Công ty xây dựng và kỹ thuật Kumho - công ty nắm đa số cổ phần của Tập đoàn Kumho Asiana vốn đang gặp khủng hoảng về tài chính - đã xem xét áp dụng các biện pháp tự cứu trợ mới cho tập đoàn, bao gồm việc bán hãng hàng không quan trọng nhất.

Doanh nhân