Đề xuất loạt chính sách kích cầu, giảm giá ô tô trong nước

Đề xuất loạt chính sách kích cầu, giảm giá ô tô trong nước

Để thúc đẩy công nghiệp hỗ trợ, thuế tiêu thụ đặc biệt với ôtô điện, phần giá trị gia tăng tạo ra trong nước với sản xuất, lắp ráp ôtô có thể về 0%.

Doanh nghiệp