Khởi công 2 cao tốc nối Cao Bằng - Lạng Sơn cuối năm 2022

Khởi công 2 cao tốc nối Cao Bằng - Lạng Sơn cuối năm 2022

Dự án cao tốc Đồng Đăng (Lạng Sơn) – Trà Lĩnh (Cao Bằng) và Hữu Nghị - Chi Lăng (Lạng Sơn) đã chính thức được ký kết đầu tư.

Đường bộ