“Luồng xanh”-Kỳ 1: Sáng tạo trong quản lý vận tải chống dịch Covid-19

“Luồng xanh”-Kỳ 1: Sáng tạo trong quản lý vận tải chống dịch Covid-19

Ngay sau khi việc giãn cách xã hội trên diện rộng ở các tỉnh phía Nam để phòng chống dịch Covid-19 triển khai, nhận thấy điều này có thể ảnh hưởng đến chuỗi sản xuất và đời sống dân sinh vùng có dịch, lãnh đạo Bộ GTVT chỉ đạo các cơ quan chức năng của Bộ tìm giải pháp ứng phó, đặt quyết tâm làm sao để dịch không làm đứt gãy cung ứng và lưu thông hàng hoá thực hiện "mục tiêu kép" vừa chống dịch vừa phát triển kinh tế. Sáng kiến tổ chức "luồng xanh" vận tải ra đời trong bối cảnh đó là giải pháp phát huy hiệu quả thực chất, nhanh chóng đi vào đời sống và phòng chống hiệu quả dịch COVID-19.

Giao thông 24h